Værdier

Cykling er en fortræffelig måde at trimme kroppen på, og alle uanset niveau kan være med. Så hop i sadlen, og tril ud til en rigtig positiv kædereaktion for både krop og sjæl.

Vores værdier

  • Vi vil hinanden og trives i selskab med andre mennesker

-

  • Vi tager godt imod nye ryttere og byder dem velkommen i vores fælleskab

-

  • Vi bidrager positivt til det gode cykelfællesskab
  • Vi har et ønske om at alle skal have en god oplevelse når vi cykler på landevejen.
  • Vi støtter op omkring de aktiviteter som Team Compendium afholder med forbehold for tid, evner og økonomi
  • Vi accepterer at egne cykelbehov sommetider må afvige til fordel for fællesskabet.
  • Vi deler en fælles ambition om at få endnu flere med ud på cyklen.
  • Vi er altid klar til at hjælpe dem der har brug for det
  • Vi elsker bare "bagsmækken"

Vores "love"

§1

Team Compendium har en Facebook gruppe hvor bestyrelsen informerer omkring nyheder og ændringer, samt et forum hvor medlemmerne kan stille spørgsmål, dele informationer og billeder mellem hinanden/bestyrelsen. Al kommunikation sker på en konstruktiv måde og i respekt for de forskellighederne der findes medlemmerne imellem. Kritiske holdninger skal ikke adresseres på Facebook gruppen, men kan enten ske i en konstruktiv feedback til afsender via messenger eller i en besked via hjemmesiden til bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne indlæg og kommentar som ikke overholder værdigrundlaget for Team Compendium.

-

§2

Team Compendium accepterer ikke øgenavne, uanset hvor søde og harmløse de måtte fremstå. Da Team Compendium er et åbent socialt cykelfælleskab skal der også være plads til ironi og små drillerier mellem medlemmerne, men der opfordres til at man er observant omkring hvem modtageren er og man altid respekterer de grænser det enkelte medlem måtte have. Husk på at både skriftlig og mundtligt kommunikation modtages og tolkes forskelligt fra menneske til menneske.

§3

Bestyrelsen i Team Compendium respekterer medlemmernes holdninger og synspunkter, men for at sikre en ensrettet og afstemt holdning fra bestyrelsen, skal kritiske og udforende spørgsmål adresseres til bestyrelsen via hjemmesiden. Det betyder ikke at man ikke kan stille spørgsmål til bestyrelsesmedlemmer, men mere en information om, at man kan blive bedt om at skrive til bestyrelsen. Alle henvendelser vil blive håndteret med diskretion og seriøst, hvor det vil være muligt for det eneklte medlem at møde op til et bestyrelsesmøde for at fremlægge sin sag. 

§4

Alkohol før og under træningsturen accepteres ikke. Det er dog accepteret at nyde alkohol efter træningsturen, samt aftener på Team Compendiums overnatningsarrangementer.