Kommandoer

Vi cykler altid på EGET ansvar. Uagtet dette, skal vi altid passe på os selv og hinanden, udvise respekt og hensyn til vore medtrafikanter, samt overholde og agere i henhold til færdselsloven.

”FORFRA” 

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Det er en kommando som bruges hvis vejens beskaffeenhed kræver det. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde. Signalet skal gentages ned igennem


”BAGFRA”

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Det er en kommando som bruges hvis vejens beskaffeenhed kræver det. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde. Signalet skal gentages op igennem gruppen. Kan kombineres med ”1 og 1”, hvis vejen er smal og der skal køres på én række (se under kommandoer).


”SE OP”

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen, en helle, en fodgænger, en cyklende, en holdende bil, en løs hund, etc. Samtidig kan der markeres med et klap på højre balle og derefter vises med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.


Ved huller i vejen:

Der markeres med højre eller venstre hånd til den side hvor hullet er. Signalet skal gentages ned igennem gruppen. Signalet kan kombineres med råbet "HUL" såfremt det vurders situationen kan være kritisk for rytterne f.eks. store elle dybe huller.


Ved grus på vejen:

Der markeres med højre eller venstre hånd til den side, der ligger grus. Der foretages en fejende ('bob bob') bevægelse med hånden. Signalet skal gentages ned igennem gruppen. Signalet kan kombineres med råbet "STEN" såfremt det vurders situationen kan være kritisk for rytterne f.eks. i forbindelse med sving.


”STOPPER/STANDSER”

Skal der standses helt, råbes ”STOPPER/STANDSER” - samtidig markeres med en hånd i vejret (hvis muligt), og alle standser helt op.


”VENSTRE”

Betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.


”HØJRE”

Betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.


”LIGE OVER”

Betyder, at gruppen skal fortsætte LIGE OVER f.eks. i forbindelse med et vejkryds eller i en rundkørsel.


”1 NED”

Hvis farten i gruppen er for høj, kan der f.eks. råbes ”1 NED”. Det betyder, at farten i gruppen skal sættes ned, hvilket sker ved at forreste rytter gear en ned. Farten skal nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger!


”OPSAMLING”

Hvis der er spredning i gruppen – typisk efter en spurt eller på toppen af en bakke – kan der råbes "OPSAMLING". Dette betyder, at tempoet skal sættes ned i forreste del af gruppen, så de bageste ryttere kan komme op til gruppen. Når tempoet sættes ned, skal dette ske forsigtigt - ingen pludselige opbremsninger. Der kan også råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, hvilket betyder, at alle standser/ruller meget langsomt efter toppen af bakken (pas på ikke at være til gene for andre trafikanter, dvs. træk godt ind til siden og vent på de.


”SAMLING”

Når gruppen efter en bakkespurt eller efter opsamling er samlet igen, råbes der "SAMLING", så rytterne i front er klar over, at tempoet igen kan sættes gradvist op.


”1 OG 1”

Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke må/kan køre "2 OG 2" (paradekørsel), skal der råbes ”1 OG 1”. Det betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række, hvor den yderste rytter (den der er nærmest midten) trækker ind foran sidemanden. Dvs. forreste del af gruppen skal sætte farten lidt op, medens hver anden rytter fletter ind (som en lynlås). Bageste del kan under fletningen holde farten eller slække en smule – men ideelt set skal ikke slækkes. Kører man over en længere strækning "1 OG 1" foregår skifte ved, at den forankørende råber ”SKIFTER”, og derefter slår ud til venstre (ud mod midten af vejen/stien), stopper sit tråd og lader sig falde bagest i gruppen, dette naturligvis under forudsætning af, at der ikke har været forhindringer undervejs som f.eks. overhalende biler. I så fald aftaler man med dem, man kører ud for (ved såvel tegn som tale), at man kan trække ind i rækken der.

”2 OG 2”

Er der igen plads hertil, og der råbes "2 OG 2", skiftes hertil, ved at forreste rytter trækker lidt ud (det samme gør rytter nr. 3, 5, 7, 9 og evt. 11), så den/de efterfølgende ryttere kan køre op på indersiden af den forankørende.


”SKIFTER”

Når der skal skiftes ved ”2 OG 2” kørsel, aftaler de 2 forreste (og/eller holdkaptajnen), hvornår der skal skiftes plads. Der råbes ”SKIFTER”, og den inderste rytter i rækken lader sig glide en smule tilbage – næsten umærkeligt for de øvrige, og den yderste øger hastigheden lige så umærkeligt; trækker over og bliver den nye forreste inderste rytter. Den yderste række trækker herefter frem, så der er en ny forreste yderste rytter. Det kan med andre ord både være den inderste og den yderste rytter, der bestemmer, hvornår der skal skiftes.