Køreregler

Under træning i grupper, er det nødvendigt at i alle er ”på” og ikke tager unødige chancer som kan få konsekvenser for andre på holdet.

Sådan kører vi i trafikken

I Team Compendium har vi fokus på sikkerheden.


Vi skal altid passe på os selv og hinanden, og vi skal udvise respekt og hensyn til vores medtrafikanter.


For at sikre den bedst mulige afvikling af vores træningsture, er det derfor vigtigt, at vi bruger klare og tydelige kommandoer og advarselssignaler, og at alle ryttere i gruppen efterfølger anvisningerne.


Advarselssignaler kommer typisk fra de forreste eller bageste i gruppen, og skal gentages af de andre ryttere ned/op gennem rækken, så alle ryttere hører beskeden (det er svært for bageste mand/kvinde at høre, hvad forreste mand/kvinde råber, så husk, det er vigtigt at gentage kommandoer/advarselssignaler op/ned gennem rækken). Forreste rytter kan evt. markere med en tommelfinger i vejret, at kommandoen er hørt.


Det er alle ryttere tilladt at gøre andre (særligt de mere uerfarne) ryttere opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder, der kan forhindres/gøres anderledes, men gør det venligt og diplomatisk. Man kan sagtens - på en pæn måde - fortælle, at f.eks. den sidste nedbremsning var for hård, at vedkommende accelererer for kraftigt i sine føringer, at vedkommende skal trække lidt hurtigere ind, når der komme biler (eller trække ind i det hele taget), at vedkommende skal lade være med at ligge i både 3. og 4. geled etc.


Hvis ikke fejl og uhensigtsmæssigheder påpeges og rettes, kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for alle i gruppen.

Den generelle adfærd i Team Compendium er:

  • Vi kører som udgangspunkt '2 og 2' eller '1 og 1' (ikke '3 og 3' eller '4 og 4').


  • Vi kører '2 og 2' eller '1 og 1' efter hinanden – og ikke med forhjulet på siden af forankørendes baghjul. Når man kører ’2 og 2’, paradekørsel, kører man ved siden af hinanden og bagved forankørende. Hvis en rytter lægger sig i 'smørhullet' mellem de to forankørende, skubbes makkeren længere ud på vejbanen, man øger risikoen for styrt ved et pludseligt udsving, eller ved at 'man rider' på forankørendes hjul - så kør lige bagved forankørende og ikke på siden af forankørendes baghjul. Når man kører ’1 og 1’, kører man også efter hinanden, og ikke så tæt, at man ligger op ad (på højde med) forankørendes baghjul.


  • Vi holder altid godt til højre på vejen – og især på bakker og i sving.


  • Vi går godt ind til siden eller helt ud i rabatten i forbindelse med defekt – dette gælder både de ryttere, der afhjælper defekten, og de ryttere, der blot venter (det er muligt, man står i egen bane, men det skaber unødig usikkerhed og utryghed hos vore medtrafikanter, hvis vi fylder mere af vejen end nødvendigt, så kom godt ind til siden).


  • Er der behov for en forklaring eller en reminder til hele gruppen (det kan være en anvisning om sikker kørsel, forklaring af interval start/slut, opdeling af gruppen, etc.), så gøres dette optimalt set på en parkeringsplads, i en indkørsel eller lignende, hvor vi er til mindst mulig gene for de andre trafikanter, og til bedst mulig sikkerhed for gruppen.


  • Vi råber ikke kommandoer eller advarselssignaler for at genere, men fordi fokus ALTID skal være på sikkerhed frem for alt.


  • Vi kører ALTID efter færdselsloven og viser hensyn til medtrafikanter.


  • Man overhaler aldrig indenom, men hvis det er nødvendigt for at undgå uheld, så meldes der højt og tydeligt - jeg kører indenom – til den/de berørte.